F Ö R E N I N G E N - P I N N S T O L E N

Föreningen Pinnstolen
Pinnstolar
Ångmaskin
Fabriken
Historik
Föreningsinfo

Kontakt information:Postadress:
Föreningen Pinnstolen
c/o Åke Olsson

Stortorget 1C

571 31 NässjöBesöksadress Ångmaskin:
Fabriksgatan 5

 

Telefon:

070-517 82 60
 

E-post:

info@pinnstolen.seKontakta oss helst via

e-post.

 

 

Föreningen Pinnstolen läggs ned?

 

På sitt årsmöte 2015-04-25 beslöt Föreningen Pinnstolen att påbörja en avveckling av föreningen. Till det krävs beslut på två årsmöten. Bakgrunden är att föreningen numera inte har några stolar att ställa ut, inte har någon utställningslokal och att det är mycket svårt att ur medlemskretsen rekrytera ledamöter till styrelsen och personer som är beredda att arbeta ideellt med utställningsverksamhet.

Innan definitivt belut om nedläggning tas kommer vi att inrikta vårt föreningsarbete på att utveckla en ny, sökbar hemsida, som ska kunna bevara Stolfabrikens historia inför framtiden. Förutom historien är den även tänkt att vara en komplett informationskälla om pinnstolar och möbler som alla har tillverkats på Nässjö Stolfabrik (NESTO) under årens lopp. Den nya hemsidan planeras att kunna presenteras under våren 2018.

 

Bakgrund till nedläggning av Föreningen Pinnstolen

 

Pinnstolar

Med anledning av att de stolar som tidigare visats i utställningslokalen på Pinnstolsfabriken nu är magasinerade i kommunens fastighet i kv Vipan samt Kultur- och Fritidsnämndens beslut §43 2014 att säga upp hyresavtalet avseende utställningslokalen, konstaterade styrelsen att Föreningen Pinnstolen inte synes ha någon roll i eventuell fortsatt utställningsverksamhet. Det tidigare avtalet mellan föreningen och Kultur- och fritidsförvaltningen, där föreningen åtar sig att förvalta och visa stolarna för allmänheten under förutsättning att kommunen tillhandahåller utställningslokal, är uppsagt.

Ångmaskin och skorsten

Kultur- och Fritidsförvaltningen hyr de utrymmen i Pinnsstolsfabriken där ångmaskin, kompressorer, ångpanna och skorsten finns.

Ångmaskinen visades i drift söndagen den 15 oktober 2017 vid "Ångans Dag", ett arrangemang i samarbete med Järnvägsmuseet. Ca 250 personer besökte maskinen.

Vägbeskrivning:


Pinnstolsfabriken ligger i stadsdelen Åker i Nässjö.

Från centrum åk på Brogatan mot Malmbäck.
Fortsätt till höger i pinnstolsrondellen in på Mellangatan.
Sväng av första gatan till vänster, Fabriksgatan.
Längst upp på gatan, sväng vänster in på gården. 

 

GPS: N 57º 38.831', E 14º 41.256

 

 Fr.o.m. 2015

är stolar och utställningsmaterial 

magasinerat.

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2017-11-23